Therapeutische begeleiding op maat

"
een fragment, ongeconsolideerd en los materiaal
een individu in nauwe verbinding met een geheel.    
"

Literatuur

Omdat ik ervan overtuigd ben dat niemand de waarheid in pacht heeft, wil ik mijn gebruikte bronnen met jullie delen. Hieronder vind je een lijst met interessante links en literatuur:

 • Savenije, A., van Lawick, M.J., Reijmers, E.T.M. (2009). Handboek Systeemtherapie. Utrecht, De Tijdstroom.
 • Hargrave, T.D., Pfitzer, F., Michielsen, M. (2005). Ontwikkelingen in de contextuele therapie: de kracht van geven en nemen in relaties. Leuven, Acco.
 • Dillen, A. (2004). Ongehoord vertrouwen, Ethische perspectieven vanuit het contextuele denken van Ivan Boszormenyi-Nagy. Antwerpen, Garant.
 • Heyndrickx, P., Barbier, I., e.a. (2006). Meervoudig gekwetsten, Contextuele hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen. Leuven, Lannoo campus.
 • Onderwaater, A. (2003). De theorie van Nagy, De onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen. Steenwijk, Swets & Zeitlinger.
 • Michielsen, M., Van Mulligen, W., Hermkens, L. (2007). Leren over leven in loyaliteit, over contextuele hulpverlening. Leuven, Acco.
 • Heylen, M., Janssens, K. (2007). Het contextuele denken, een methodiekontwikkeling voor het welzijnswerk. Leuven, Acco.
 • Ducommun-Nagy, C., Michielsen, M. (2008). Van onzichtbare naar bevrijdende loyaliteit. Leuven, Acco.
 • Govaerts, JM. (2007). Hechtingsproblemen in gezinnen, integratie van de hechtingstheorie in het systeemtherapeutische model. Leuven, Lannoo campus.
 • Dijkstra, S. (2007). Geweld en veerkracht in gezinnen, over posities, professionals en preventie van overdracht. Dijkstra.
 • Vaessen, G. (2004). Als hechten moeilijk is, de rode draad uit het verleden. Antwerpen, Garant.
 • Rober, P. (2008). Samen in therapie, gezinstherapie als dialoog. Leuven, Acco.
 • Adriaenssens, P., Smeyers, L., e.a. (2002). In vertrouwen genomen. Tielt, Lannoo.
 • Cleese, J., Skynner, R. (1986). Hoe overleef ik mijn familie. Houten, Uniekboek.
 • Gerrard, N. (2003). De onderstroom. Amsterdam, De Boekerij.