Therapeutische begeleiding op maat

"
een fragment, ongeconsolideerd en los materiaal
een individu in nauwe verbinding met een geheel.    
"
Lore

Mijn achtergrond

Wie ben ik?

  • Lore Wouters, 36 jaar
  • Samenwonend
  • Moeder van drie zoontjes
  • Afgestudeerd als bachelor in sociaal werk in juni 2003

Werkervaring

Sinds 2003 werk ik op een CGG of Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Ik maak deel uit van een multidisciplinair team bestaande uit psychiaters, psychologen, ergotherapeuten en sociaal of maatschappelijk werkers. Ik werk zowel met kinderen, volwassenen als gezinnen.

Opleidingen

  • Sociaal werk (KHK)
  • Opvoedingsondersteuning (KHLIM)
  • Opleiding psychotherapie 2+2: Contextuele counseling en gezinscounseling (Kern)

Waar haal ik de mosterd vandaan?

Systeem denken

De systeemtherapie is ontstaan begin jaren vijftig in Amerika. Het is een antwoord op de tekortkomingen van interventies die zich vooral richten op het individu.

Systeemdenken neemt afstand van het oorzaak en gevolg - denken. In plaats daarvan wordt er gekeken naar de onderlinge relaties tussen alle leden of delen van het systeem. Er wordt van uit gegaan dat je voortdurend be´nvloed wordt door je omgeving: het gezin waaruit je afkomstig bent en je huidig relatienetwerk. Je gezins- en familieleden spelen in je leven een belangrijke rol.

Nieuwe betekenissen geven aan gebeurtenissen in je leven staat centraal. Zo is het belangrijk om terug afgestemd te geraken op het positieve in je leven.

Contextueel denken

Contextuele therapie is een ontwikkeling binnen de relatie- en gezinstherapie die uitgebouwd werd door Dr. Boszormenyi-Nagy. Context verwijst naar de dynamische verbondenheid van de persoon met zijn significante relaties over verschillende generaties. Hierin zijn vier dimensies te onderscheiden: de feiten, de psychologie, de interacties en de relationele ethiek. De nadruk ligt op deze laatste overkoepelende dimensie. Relationele ethiek is voor Nagy een fundamentele menselijke realiteit die interacties stuurt. Het gaat over verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid in relaties.